Narystė

Draugijos nariu gali tapti kiekvienas Lietuvos pilietis ir/ar užsienio valstybės pilietis, kuris pritaria jos tikslams ir įsipareigoja laikytis įstatų. Draugijos nariu taip pat gali tapti Lietuvos ar užsienio juridinis asmuo, kuriam keliami tie patys reikalavimai, kaip ir fiziniam asmeniui. raštu pareiškę norą būti Draugijos nariu, sumokėję nustatyto dydžio nario mokestį. Nario mokestis studentams – 15 Lt (4 Eurai), kitiems – 35 Lt (10 Eurų). Draugijos valdyba priima sprendimą dėl naujų narių priėmimo.

Prašymą dėl į priėmimo į Lietuvos biofizikų draugiją galima rasti paspaudus šią nuorodą

Su Lietuvos biofizikų draugijos įstatais galima susipažinti paspaudus šią nuorodą